Adres:

ulica Słoneczna, skr.poczt. 22
26-110 Skarżysko-Kamienna

Telefon kontaktowy:

+48 600 454 652  (Dyrektor klubu)

adres e-mail:

 redakcja@zksgranat.info